خوزستان ، با تاریخی کهن ، ثروتهایی فراوان در زیر خاک و لاله هایی  بی شمار خفته بر خاک .

خوزستان ، مهد تمدن عیلامی ، هخامنشی ، مغرور به همزیستی بختیاری ، عشایر عرب و دیگر اقوام ایرانی

خوزستان خسته از خشکسالی و کم آبی ، بر تنش هنوز هم جراحتهای التیام نیافته جنگ تحمیلی ، کی رونق گیرد باوارده و بریم ، کی خرم شود ، خرمشهرهای ایران زمین

خوزستان زیبنده به نام قوم خوز لیکن بازارخوزها ، اهواز زیبایش در بند ذرات نامیمون گرد و غبار

اهواز همانجایی که آخرین ایستگاه خداحافظی ها سروقامتان دیروز بود و بیمارستانهایش تا سالها پر از شیران زخمی 8 ساله حماسه دفاع مقدس.

اهوازم ، اهواز من و تو ، اهوازمان هموطن در میان گرد و غبار همسایه و بی تدبیری ما در حال خفگی است.

لازم نیست طبیب باشی تا اثرات این مهمانان کوچولو اما مضر باخبر باشی.

بلکه کافی است به این تصویر نگاه کنی و تصور کنی که آیا حاضری یک روز جای آنها باشی. اینها هموطن من و تو هستند. این افراد برادر و خواهر و همخون ما هستند.

آیا نشاط اهواز عزیزم که بدون این ریز ذرات اهریمنی با انواع مشکلات متعدد مانند عدم هدایت صحیح فاضلاب ، فرسوده بودن بافت شهری و هزارتا گرفتاری دیگر دست به گریبان بود ، طاقت نیاورده و  قسمتی از کوله پشتی این جوان شود و به جای دیگر هجرت کند.

امروز اهواز و دیگر نقاط خوزستان ، فردا یاسوج ، شیراز ، اصفهان ، زنجان ، تبریز و ..... چه بر سر کشور اهورایی من آمده است. به کدامین گناه نغمه بلبل در محاصره گرد و غبار آرام که نه به سرعت نابود می شود.