حتماَ شما هم برایتان پیش آمده که برای مطالعه یک مبحث در خصوص تکنیکهای مورد نیازتان به چندین کتاب مراجه نمودین. دست آخر هم دست به دامن اینترنت شدین و باز هم از نتیجه جستجوی خود راضی نبودین. این حالت بیشتر برای افرادی چون من که پیش زمینه بالینی دارم و هنوز در آزمایشگاه همکار مقیم محسوب می شوم ،تا یار دائمی ،بیشتر جاری و صادق است. این وضع بدین منوال ادامه داشت تا اینکه متوجه شدم کتابی ارزشمند توسط گروهی دانشمند و محقق جوان در دست چاپ است. لذا با تشکر و کسب اجازه از محضر  دوست و استاد عزیزم ،جناب دکتر محمد نژاد جلد این یار نو رسیده که ان شاءالله با آمدنش به بخشی از مشکلات همه ما  پاسخی شایسته خواهد داد ،در پیش  روی علاقمندان به تحقیق و تفحص در علوم آزمایشگاهی و علوم پایه پزشکی قرار می دهم.