30 سال رنج جهان پهلوان ادب پارسی

 

این روزها در بزرگداشت فردوسی پاکزاد ،آزاده مردی  دلیر ، زاده خراسان بزرگ به سر می بریم. پدرمان ،کوروش کبیر در هزاران سال پیش ،امپراتوری صلح و دوستی ، اخلاق و ادب ایرانی را بنیان نهاد . داریوش بزرگ به شکوه ، جلال و نو آوری مزینش نمود، ارشک دلاور از دست یونانی ها نجاتش داد.

  با تدبیر سورنااز حمله کراسوس رومی در امان ماند.  شاپور اول با عنایت ایزد تعالی ، رومی ها ، مدعیان حاکمان اروپا را به زانوی این ملک کهن ایران زمین در آورد. و فردوسی بزرگ با بذل 30 سال از زندگی اش و صرف وقت و هزینه بسیار ، زبان فاخر ایرانی ، میراث به جا مانده از پیشینیانمان را از گزند هجمه بیگانگان و غفلت آیندگان تا امروز حفظ نمود. اما به راستی هنر این اعیان زاده کشاورز چه بود ، جوانی و مالش در چه راهی داد ، آنچنان که در پیری به تنگدستی دچار شد و  آیا می توان باور نمود که به گمان کم لطف عده ای  قلیل تنها به طلب صله از سلطانی مغرور و نادان به دربار پر حسود او مراجعه نمود. دلیر مردی پارسی که در روزگار تسلط حنبلی و شافعی و تلاش برای محو فرهنگ ایرانی بدون هیچ پروای  عشق خود درباره  مولی علی (ع) و خاندان پاکش پنهان ننمود.  و تخم سخن پارسی بر ویرانه فراموشی آن زمان افشانید. فردوسی ایران دوست و دوستار اهل بیت ،مجموعه ای کم نظیر از  گوهر ادب پارسی و به معنی روشن تر روح ظریف آریایی را در غالب داستانهای پند آموز که نشان از باورهای نیاکانمان به یکتا پرستی ، عشق به میهن ، نجابت و پاکی ، نیکی به همنوعان ، آیین پهلوانی مردانگی و گذشت ، افتادگی  و صفات والای انسانی برگرفته از فطرت الهی است  را برای همیشه  در قلبهایمان ، جاوید ساخت ، و چه نیک ما را زنهار داد که از شکوه جمشیدی تنها با لحظه ای غفلت از لطف و رحمت کردگار به  بند پلشتی ضحاک  مار دوش نفسمان گرفتار آییم .  روحی که بعدها به عرفان مولوی و عطار آتشی از عشق به معشوق ابدی بر  دل و جان جهانیان برافروخت به نثر آهنگین سعدی شیرین سخن قند پارسی اش  افزون تر شد و با حافظ عالم را یکسره عاشق و شیدای خود نمود و آوازه دلپذیر و افسون گرش از کاشغر چین تا فرانکفورت آلمان رسید، و امروز هم پیام نو دوستی اش بر پیشانی ملل متحد قرار دارد. به راستی شاهنامه یکی از برترین آثار منظوم حمساسی است ، حماسه ای  بزرگ از عشق مردی که عاشق حفظ گوهر هویت ایرانی بود. اثرش ماندگار و جاری است همچون رودخانه پهناور در دهکده جهانی.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید