آقایان ، تماشگر نمایی غیر اخلاقی بر ورزش ما سایه افکنده ، ترا خدا کاری کنید !!!

بحث که به ورزش می رسد نا خودگاه یاد پوریای ولی می افتیم  یا مردانی که نخست پهلوان گود اخلاق بودند و بعد آوردگاه ورزش . هر صبحگاه ایشان با وضویی در پیشگاه حق  تعالی سنگ مردانگی اشان را با  یاد مولی علی (ع) محک می زدند و یار و یاور مظلوم بودند و خاشع و راضی در برابر خواست و حکم الهی.

دریغ و افسوس که این انوار پر فروز مروت و جوانمردی متعلق به گذشته بود و می رود که در بی فرهنگی و بی اخلاقی جمعی محدود اما متحد در بی اخلاقی و بی عصمتی، همچون بارقه هایی کمرنگ و کمرنگ تر شود.

مهم نیست بازی بازی شموشک با سپاهان یا فولاد ذوب آهن با نفت آبادان  یا که ....................... بازی تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران.

همیشه عده ای تماشگر نما هستند که مخل امینت و آسایش  ورزشگاهها هستند و از هیچ کار غیر فرهنگی سخیف اعم از فحش ناموسی یا پرتاپ سنگ و حتی مواد آتش زا پرهیز نمی کنند. گاه مانند وحشی ها غار نشین بر سر داور و .. می ریزند.

هر بار  پس از این صحنه های غیر انسانی و غیر ایرانی میزگرد  می گذارند. چند تا بیانیه و محکوم کردن کلیشه ای ، اما باز هم آش همان آش و کاسه هم همان.

به تازگی این بی اخلاقی را به عرصه مسائل قومی کشانده شده و متاسفانه گاه هدف دار توسط جریانهای خودخواهی عمداَ روح جوان تازه بلوغ یافته ایرانی را هدف آمال خودخواهانه خود قرار دادند. این تک بیت از مرثیه را گفتم که فریاد برآورم  ای مسلمانان! ای مسلمانان!  دلم گرفت از این همه نا مسلمانی!!!!!! 

 ای متولی ورزش یا مسئولی که منصبی تاثیر گذار داری ، چاره ای بیاندیش  که هرچه نصیحت و سرزنش همه با هم کردیم کافی است. اگر دیروز در جواب فحش ناموسی به همسر دروازه بان فرد خاطی مورد شدید ترین برخورد  مصداق اراذل و اوباش قرار می دادید یا پیش خانواده و محله اش سرافکنده اش می کردید ، این آفت به شکل غده سرطانی در نمی آمد

 به راستی فکر نمی کنید ، دوران زینهار به سر آمده است. اندکی تامل کنید ، آیا پادافره ای که به خاطیان می دهید بی اندازه سبک نیست تا جایی که به سرعت پلیدی عملشان را از یاد می برند. کم مشکل نابهنجاری داریم حال بایستی روح معصوم ورزش را به توهینهای قومیتی ملوث کنیم. شان ملت بزرگ ما این است که پرچم کشورهای دیگر در خاک پر گهرش به اهتزاز درآید ؟!!

 ترا به پاکی ورزش و نجابت ملت ایران قسم ،دیگر بالا بردن پرچم ارمنستان یا جمهوری آذربایجان ، خلیج خلیج گفتن یا توهین قومیتی را با تساهل  و تسامح نگاه نکنید. اینان فقط افراد بی اخلاق نیستند مشتی خائن و فرصت طلبند که حتی قلب حسودشان تحمل دیدن یک بازی باشگاهی ندارد. ولله که تنها دشمن باشگاههای استقلال و تراختور نیستند. بلکه ایشان خصم بد اندیش کل ورزش ایرانند.  و بالاتر از آن کل ملت ایرانند!.

مسئول محترم، قانون گذار ، قویه مجریه و قضایه همتی کن که دیگر طاقت ما تمام شده و کارد مدتی است به استخوان همه ما  رسیده و به گمان حقیر استخوان را هم رد نموده . 

ترا  به خدای بزرگ ، به داد ورزش ما برسید ، به داد اعصاب فرسوده شده در جنگهای روانی قومیتی و غیر اخلاقی برسید. باشد که تماشگر نمایی پلشت غیر ورزشی از ورزشگاههای ما رخت بربندد .

/ 2 نظر / 14 بازدید
سید

چرا انقدر جوش می زنی کی کار این ملت درست بوده. در ضمن پوریا یه نفر بود که تمام شد و رفت.

مجید

درود. شوربختانه برخی که از ورزش هم سررشته ندارند قصد سوء استفاده از ورزش را دارند. میدان های ورزشی جایی است که باید بازگوکننده ی مواردی مانند تندرستی، بهروزی و جوانمردی باشد. افسوس می خورم که همیشه عده ای هستند که جایگاه نمی شناسند