مائده کبرائی آبکنار را به ما برگردانید

امروز نمی خواهم در مورد افراط گری بعضی جوانان وطن انتقاد کنم. امروز قصد ندارم از استادی که بر خلاف موسس رشته اش به تاریخ کشورش عرقی ندارد ، گله کنم.

آن فریضه ای که در سلیمان داراب رشت با روح پیله میرزا بستم به قوت خود باقی است و با مدد گیری از ائمه اطهار (ع) و لطف بی شمار پرودگار بزرگ ادامه خواهد یافت.

امروز تنها می خواهم از آن کسانی که طفل معصوم و دختر بیگناه بندرانزلی ایرانم را از آغوش خانواده اش ربودند خواهش کنم ، التماس کنم ، مویه کنم که بیش از این اصول و شرافت اخلاقی را زیر پا نگذاشته و این غنچه ناشکفته کوچولوی ما را به گلستان اقوامش برگردانند.

 هنوز که هنوزه ، اشک نرگسانم از درد و رنج دختر پیرانشهری ام ، از غم و اندوه فرزندان نیک شهری ام ، از مصیبتی که بر مادر روزبه فقیه کیا گذشت ، خشک نشده است. اینها همه هموطن ما هستند ، این دختران و پسران فرزندان و قوم و خویش من و تو هستند. ای ایرانی. ایرانی. ایرانی.

/ 0 نظر / 22 بازدید