کی ز یلدا به صبح سحرت رسم ؟ یا حسین ابن علی

شب یلدا ، چله دل و یخ بستن مهربانی ها. 

نوید دی یا افسوس دیروز در بردباری ها

شب یلدا ، سرد،غم زده و  بس طولانی

  کی به آخر رسد این بی جهت راهپیمایی

شب یلدا ، فتاده در چاه بیژن تنهایی 

 کی ماه من در آید ، پوسیدم ز درد پنهانی

 شب شاه خوبان ،فتاده در اربعین 

    امیدم تنها به شفاعت اوست یا رب العالمین

 شب دوری به هنگام نزدیکی   

      در  قایقی بر امواج بی همراهی

پرسی دلت بی فروغ است گویم بلی 

   پناهم مادرم زهرا ، حسین است و آل علی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید