غزه ، غزه و باز هم غزه!!

امروز می خواهم  کمی از غزه صحبت کنم نه غزه ای که سردار دلیر ایرانی  بتیس (باتیس )مرگ را به ذلت تسلیم در برابر متجاوز اسکندر مقدونی ترجیح داد و غربی ها به آن اسکندر افتخار نموده و خود را تکمیل کنندگان راه او می دانند!!!.

/ 0 نظر / 14 بازدید