7 آبان با محرم آمد و رشک دیگران افزون شد

راستش مدتی است که به سبب کثرت کارهای شخصی به حمدلله مجالی برای پند و اندرز نداشتم!!!. از پند اندرز گفتم یاد در نوشته های ناصرخسرو ، عتاب ابوریحان بیرونی ،کلام نافذ گلستان سعدی ، نصایح شیرین شاهنامه در لابلای قصه پهلوانها ، گرانمایه سخن نظامی گنجوی و ........................ افتادم. این شاهکار است یا فاجعه که بخش عظیمی از ادبیات سرزمین ما مملو از زینهار است و منع از نفسانیات و دعوت به انسانیت. گویا ملتی بودیم که از دیدن ما نخبگان و عاقلمان رنجور می شدند!!!. مانند پدر و مادری که از دیدن فرزندان بی فکر خود ناامیدانه تلاش می کند.

آری هموطن در گوشه گوشه فرهنگ ایرانی/ اسلامی من و تو امر به معروف و نهی از منکر تکرار شده است. اما باز هم من و تو به آزردن دل خردمندانمان مشغول هستیم.

باری در ماهی هستیم  که به عقیده حقیر بیش از هر هنگامی  بایستی سیره اهل بیت (ع) ، به خصوص حضرت عبدالله را مد نظر خود قرار دهیم. وگرنه با دو تا سینه زنی و خوردن قیمه نذری و گریه به نام امام حسین مظلوم  و به کام دردهای خودمان نه از سفره اصلی چیزی نصیبمان می گردد و نه از بی خبری  نادانی خارج. ظرفهای پلاستیکی رها شده در جوی آب. خنده های مستانه و بعضاً نگاههای غیر شرعی آن هم وسط دسته خود مدعایی بر حرف بنده است. چه بگویم که  ای کاش در این شبهای عزیز کمی آدم شویم. اندکی با خودمان رو راست گردیم. ماسک ریا و فریب را هم کشوری از صورت برداریم. بیش از این در پرده سخن نگویم.

آهای با تو هستم  نا رفیق،  سابقاً جوانمرد و ایگیت امروز و البته بهتر بگویم بی معرفت . نقد روز 7 آبان از سر حقیقت طلبی است؟!! شمایی که در بند بوزقورد و تطهیر سیاست ترکیه در قبال داعشی، واقعاً به دنبال ققنوس حقیقتی؟!! ما که هیچ.  خودت هم از ادعایت خنده ات نمی گیرد؟!!

مگر بایستی ملت مسلمان و وطن پرست ایرانی از من و یا تو اجازه بگیرند و یا منتظر مجوز فلان نهاد خارجی  باشند که چه فرزندی را دوست بدارند و یا چه کسی را به ورطه فراموشی بسپارند؟!!!

تو که ادعای دموکراسی ات گوش فلک را کر کرده و از فلان مسئول و غیر مسئول حقوق شهروندی ات را طلب می کنی با کدامین منطق بر دوست داشتن دیگران رشک می بری؟!! و پلشت تر از آن این رشکت را در غالب نقد پنهان می کنی!!!

تو منکر فرزندان ایران زمین شوی. تو و امثال تو به جای علم امام حسین (ع) و تعلق به آب و خاک این مملکت به برج و باروی باکو و خیابان نقسیم استانبول و فلان ریزوت در آنتالیا چشم بدوزند بعد بیایی از حقوق برابر صحبت کنی؟!! از نظر تو برابری یعنی اینکه حتی در یک تارنما و یک جمع چند نفری هم نتوانی با ادب از حقت بگویی. در ساده ترین برخورد به دیگران بی احترامی کنی!!!

اگر در سال 85 یک نفری خطاء کرد حالا به عمد یا از سر نادانی و شما به اشتباه افتادی امروز بعد از این همه تذکر از دوست و آشنا به خصوص همزبانهای خودتان که بیش از همه از تنگ نظری و خود قیم پنداری اتان ناخرسند هستند ، ادامه همان طریق نه اشتباه که خطاء و معصیت است.

معصیتی که بزرگترین تاوانش به خود شماها خواهد رسید. فقط امیدوارم زبان شیرین مادری ات ( که بنده به خصوص در این روزهای عزیز بارها و بارها به نغمه جانسوزش در مورد امام حسین گوش دادم) از وجود نامبارک شماها بیش از این آسیب نبیند. از خداوند می خواهم دریاچه ارومیه به پای نمک پاشی شماها به زخم دیگر ایرانی ها نسوزد. امیدوارم که در این شبهای عزیز مانند حر همه نجات یابیم. گرچه حر به میل خویش مامور عمر ابن سعد نشد و به میل خویش از آن رهایی یافت. وای بر بعضی از ماها که ریسمان اهریمن را خود بر گردن آویختیم و این وسط از زبان مادری ، بابک خرمدین ، دریاچه ارومیه و ........ سواستفاده می کنیم. وای بر ما که اندیشه ضد دینی و ضد انسانی قوم گرایی افراطی را با لعاب تزویر می پوشانیم و سعی می کنیم نگاه مذهبیان را به ایران دوستان بدبین نماییم. ای بسی نفرین بر برخی از ماها که 100 سال پیش ستارخانها الگوی ایرانی مسلمان با غیرت را برای هر ایرانی تجلی نمودند و امروز همان برخی!!! که پیشتر عرض کردم، درس تاریخ ستیزی به گیلک و لر و .... می دهند و در اشاعه ویروس سمی ذهن خویش حتی از ریشه های نجیب قومی خود لحظه ای هم شرم نکنند.


بگذار خلاصه کنم ناهموطن در این محرم گره خورده به 7 آبان خیلی ها چون من بیشتر به کوروش بزرگ و بسیاری از فرزندان نامور این سرزمین فکر می کنند چرا که کوروش را نه به سبب کشورگشایی و نه قدرت بلکه به سبب انسانیت دوست داشتیم و ایمان داریم که گر کوروش در زمان امام حسین (ع) بود ، بی درنگ به یاری حضرت می شتافت.

/ 0 نظر / 10 بازدید