داستان شیر و موش از منظری دیگر

یکی از این روزها کردگار ، که همه  آدم های خوب باشند برقرار. موشی بگذشت از کنار دیوار . به ناگهه دید سایه ای ، سایه خودش بود ، بزرگ بود به طرز جالبی. موش تا آنروز ندیده بود آیینه ، نکرده بود صورتش معاینه.

/ 0 نظر / 78 بازدید