تلاقی حماسه چالدران و روز پزشک

این روزها مصادف با حماسه چالدران و روز پزشک بزرگ ایرانی بوعلی سیناست. یعنی تلاقی خردمندی و سلحشوری ملتی که در طول قرنها آرزو داشتند و دارند که در صلح و صفاء زندگی کنند و از دانش بشری استفاده نموده و با توانمندی ذاتی و ذوقشان به آن بیافزایند اما  به هر دلیلی ایران عزیز ما در جایی قرار گرفته که از سکندر ، روم ، عرب ، مغول ، پطر و عثمانی ، بعثی و .... آرزوی سیطره بر آن را داشتند.

/ 0 نظر / 15 بازدید