باز هم محرم آمد و موسم غوغا در عالم دل شد

محرمی دیگر آمد ، ماهی که به سنت  دیرین باید در آن هیچ جنگی نشود و خونی نریزد . لیکن در چنین روزهایی  مزرعه خدا به خون پسر  علی و فاطمه ، عزیز رسول خدا ، سید و سالار شهیدان ، آموزگار آزادگی به همراه  یارانش گلگون گردید.   در  ایام طفولیت که همراه پدر به دسته سینه زنی یا پای وعظ و مداحی می رفتیم . در مناقب اهل بیت و حسین (ع) و یارانش ،در یادآوری ایستادگی زینب ،از رشادت ابولفضل العباس، در پی از دست دادن پدر برای رقیه ، در پی آزادگی حسین مطالب بسیار می شنیدم ، زیارت عاشورا بود با خاموشی چراغ گریه و ضجه های وای حسین جمعیت  یک بار در همان ایام از پدر پرسیدم چرا  با وجود ناراحتی به مانند خیلی دیگر به این صورت از خود بی خود نمی شوم . مگر شیعه علی نیستم ، مگر  دوستار اهل بیت نیستم . پدر در جواب لبخند تلخی  زد و  گفت : پسرم نه از عمق  ماجرا به سبب خردسالی کاملاً خبر داری و نه انقدر گناه کاری که افسوس  و دریغ فاصله ات از حسین و حسینیان خوری

  ای وای حسین جان که چقدر در این روزها این جمله را بیشتر می فهمم .  تو به خاطر آرمانت به خاطر واکسینه نمودن مؤمنین و بیداری سایرین از سطحی نگری ، عاشقانه و سر فراز به آغوش صحنه عاشورا رفتی . آنچنان که از شیعه و مسلمان ،یهودی ،نصرانی ، زرتشتی ، و حتی بی دینان همه  شیفته و شیدای تو هستند ، گرفتار در " اگر مسلمان نسیتی آزاده باش "  تو هستند .

  به راستی من غافل ، جا مانده در کالبدی فانی آیا حاضرم به خاطر هدفم از وجود حقیرم بگذرم ؟!!  یا آنکه به مانند گذشته آرزوهایم زندانی هوسهای زمینی است و یارای پرواز ندارد یا ابن الحسن

 آری امروز در دهه محرم من می گریم نه فقط به سبب اندک اطلاعم از فداکاریت و نه  تنها به خاطر ارادتی که آرام آرام از تو در دلم ریشه دوانیده ، بلکه بیشتر به علت شرمساری از  جملاتی نظیر" انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم" است ، پرودگارمان بهتر از همه می داند که به چه میزان از معنی آن فاصله دارم ، به چه میزان فاصله داریم .

 نمی دانم خواننده محترم زمانی که به جمله لعن بر یزید ابن معاویه ، ابن مرجانه و شمرا می رسید چه احساسی به شما دست می دهد ، اما من با سوز زیاد بر شمر وجودم  نفرین می کنم ، که نمی گذارد مثل حر بن یزید ریاحی نجات پیدا کنم. سالهاست که محرمها می آیند و می روند و مرا در مجادله ای با نفس خویش گرفتار می نمایند ، آیا در این محرم به واقع شفاء می یابم ؟ آیا همانند حر آزاد می گردم ؟ یا اباعبدالله حسین ، یا ابن فاطمه ، یا ابن رسول الله

 

/ 0 نظر / 12 بازدید