به مژده کرمت چشم انتظارم

الهی در این سال نو مسیح ، پسر مریم ، کلمه و معجزه ات با دل وسیع

 شفاء دهنده بیماران ، یاور محرومان ،نویده دهنده پیامبر محمد امین ،مهربانا آخرین نبی

سفره ای پهن کردی به رنگ سپید ، مزین کردی با کریم ات حسن ابن علی

در این هنگام ورود و عروج  آن همه ستارگان بی فروغ ، تمانی دارم من بی وجود

ای آفریننده این همه زیبایی، ای که از نهان همه ما خبر داری.

سست نقابی دارم از آرامش ،  تلخ خنده ای زنم بر جان بی آسایش  

دوست دارم که از برکت این اولیاء و انبیا ءدور شود از عزیزانم هر گونه بلاء

 چه کنم تا روز موعد به تدبیر صلح بپوشانم جانم کربلا

 

/ 0 نظر / 17 بازدید