دریا و رودهایش

 

از گرمی نگاه خورشید به دریا باران و برفها بر فراز بلندی همت کوهها شکل گیرد.

 از ترنم باران و بیداری برفها جویها و رودخانه ها ایجاد شوند. رودخانه ها به هر شکل و شمایل رودخانه است و هر رودی ارزشمند  برای حیات بیجارهایی که در انتظار مهر اویند و دریایی که منتظر سلامش هست.

/ 0 نظر / 57 بازدید