مژده بعثت رسول خدا در خرداد ماه بهار

 

مژده ای دل که آمد ماه آخر بهار نه به سبب اتمام ،بلکه همراهی اش با بعثت محمد مصطفی(ص)

 

ماه آخر است خرداد ، کامل کننده رسالت بهار چو نقش پیامبرمان  در نزد ایزدمنان

 

یا رسول الله به حق گنبد سبزت در پایان سبز بهار، برس به داد حال همه ما آرزومندان

 

همه دردمندیم ، همه گرفتار این دنیا بی وفا ، لیکن در طلب بخششیم با شفاعتت ای ستوده امین ، بهترین خلق کردگار

 

خنده کنم ، دلم پر امید ، گر من بدم ، لیکن دلم با خاتم انبیاء و آل اوست بی ریاء

 

/ 0 نظر / 14 بازدید