گرمای امروزم آگهی از کدام نزدیک برف و سرمایی دارد؟

یک هفته ای است موج شدید گرما را به خصوص در نواحی شمالی البرز تا تهران احساس می کنیم. به عنوان یک ایرانی ریشه در سبز دیارش به شدت نگران هستم.

چرا؟ این گرمای بی سابقه به طور قطع موجب شکوفه دادن زودرس در بعضی درختان خواهد شد. فقط کافی است که موج سرمای بعدی در اواخر دی باز گردد و پس از آن اندوه من و تو ایرانی خواهد ماند و خستگی بر تن هموطن کشاورز و باغدارمان.

اما این همه فاجعه نیست!!!. گزارش شده که موج جدیدی از بارشهای شدید برف و سرما بخشهایی از شمال کشور را در بر خواهد گرفت. پیشتر هم شاهد این ماجرا بودیم.

با عرض معذرت و شرمندگی پرسشهایی از ذهن نگران من جاری می شود آیا. مسئولین محترم گیلان ،مازندران به اندازه استانهای زنجان ، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل آماده هستید؟!.  یا باز هم همان زیر ساختهای ابتدایی و تکراری بر پا است که با هر بارش سهمگینی به راحتی مدفون می شود!. باز هم شاهد بسته شدن کوهین می شویم و یا بسته شدن جاده های چالوس و یا لاهیجان به سمت رامسر؟ باز هم سقف خانه ها در صومعه سرا فرو می ریزد و سرمایه های ملی در لنگرود نابود می شود. باز هم نرگس دیدگان عاشقان ایران زمین بایستی نگران سازه های  پر زرق و برق ، ولی غیر استاندارد  در تنکابن باشد؟ چه اندیشه کردید؟

/ 0 نظر / 11 بازدید