تجربه ای از ترجمه ای متفاوت

ترجمه ای متفاوت از متون پزشکی و علوم پایه پزشکی

 

کاری نو و بدیع برای دانشجویان ، محققین و علاقمندان

 

  ما مدعا بیشترین سرعت نیستیم بلکه تلاش می کنیم بیشترین دقت و توجه را در کار خود اعمال کنیم.  متونی که دست  ما می سپارید نیازی به بازبینی متعدد ندارد ، چرا که اعتقاد داریم ترجمه متن  تنها به معنای ترجمه واژه به واژه نیست ،بلکه کوششی هست در جهت درک منظور نویسنده اثر.

 برای اولین بار بعد از هر ترجمه ، جلسه ای توجیهی برای شما خواهیم گذاشت تا با هم نقدی علمی بر آرای نویسنده داشته باشیم

 زیر نظر :

 گروه  دکتر آریو شاهین جعفری ، مؤلف ، مترجم و ویراستار 10 کتب در زمینه در علوم  پزشکی و پایه پزشکی

 تلفن تماس :

 09٣73321921   و 88665120

/ 0 نظر / 12 بازدید