از یا علی آوایی خوشتر نشنیدم

عشق بی منت ، صفای بی ریاء ، درک مستدام ، شعور بی انتها ، علم بی دغل گر می خواهی فقط بگو یا علی. از علی زیباتر واژه ای ندیدم  که همه عشق عالم یکسره در نامش جمع شده و من ناتوان در برابر شمع وجودش حتی بال سوختنم هم ندارم. یا رب پر پرواز هم نداریم که بر کشیم به سوی خانه دوست پس چه وقت نوبت نگاه معشوق به عاشق  خسته ز هجران رسد؟

 آبرویی هم نداریم که خرج مولای خویش کنیم. علمی نداریم که نثار قدمش گردد. جان بی مقدار هم به یک نگاه او ارزانی داریم که ولله اگر در این گذاران عمر تک مژه زدن آن یاران صادق هم نصیب ما شود ، بی حاصل به انتهای جاده نرسیم،شاید هم رسیدم. من سیه دل که به کرم اهل این خانه ایمان دارم. همانقدر که همچو منی می توانم دوستش داشته باشم ، شکر ایزد تعالی گویم و عرض سپاس. 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید