فریاد البرز بر سر آلزایمر جمعی

طوفان شن و ماسه در سیستان ، آغاز روزی دیگر غبار آلود در اهواز ، خشکی آزار دهنده زاینده رود ، شوره زار شدن دریاچه ارومیه ، نابودی جنگلهای زاگرس  و دیروز نهیب دوباره البرز به نفس ضحاکی ما.

مارهای ضحاک دیروز به خوردن مغز دو جوان بسنده می کردند و نفس اماره ضحاکی ما در امروز کمر به نابودی سرزمین گل و بلبل نیاکانی اش بسته است.

/ 0 نظر / 53 بازدید