دلتنگی

خداوند مهربان است، انسانهای جاه طلب نادان پیوسته با تولید گازهای گلخانه ای در دوره ای که زمین بایستی رو به سردی رود، ناجوانمردانه گرمش کنند ، زندگی خود و بقیه ساکنین بی گناهش را به خطر اندازند. اما به لطف وجود او ، آتشفشانی از ایسلند فورانی کند ، گرد و غبارش اندکی از حرارت خورشید جذب خویش کند و آهن تزریقی اش به اقیانوسها به کارخانه های اکسیژن سازی فیتوپلانکتونها نیرویی بخشد تا از شدت خرابکاری بشر بکاهد، همانا چه آیتی بزرگتر از لطف حضرت او

خداوند مهربان است ، دست اندازی دوپا متفکر بی تفکر ، هر لحظه جنگلها و مراتع را به نابودی کشاند ، آبهای زیر زمینی را بیشتر آلوده کند ، در همین تهران ، بهشت دیروز شمیران اسیر دستمان شود و در کوچه باغهایش ، قامتهای مصنوعی بی تناسب از سیمان و بتون افکنده شود، بدون آنکه فکری به حال عرض کوچه، قناتهای زیرین، جهت باد و کیفیت زندگی کنند. اما طبیعت به سرانگشت رحمت بی پایان او ، در قتلگاه درختان سبزه های کوچک و گیاهان مقاوم هدیه کند و هر زمان که تواند با  وزش نسیمی از لای کوه های در برگرفته شمیران بارقه هایی از خنکای امید به دل ناامیدان فرستد.

 

خداوند مهربان است ، عده ای در آنسوی دنیا به جای آنکه از گردش روزگار برای خویش نام نیک گذارند ، گیتی را ملک خویش بینند. و در کنار انواع جنایتها با به کار گیری علم و فنون در جهت شیطانی ، سیاه زخم وحشی و ویروسهای مرگبار به دیگران می فرستند، تا هم سلطه خویش مستحکم تر کنند و هم پولی به شرکتهای داروسازی اشان رسد. اما غافل از آنکه با تکانهای کوچک کاترینا و فاجعه خلیج مکزیک ، پیغام حق نشنوند و همچنان در منطق مادی گرایی خویش ریاکارانه سودای ریاست را دارند.

خداوند مهربان است ، با تکنولوژی بی اخلاق و خالی از ارزش غیر انسانی امروز ، پیوسته در حال پیشرفت به سوی هدفی هستند که خودشان هم نمی دانند . تکنولوژی که افزایش رفاه و بهداشت برایمان در نگاه اول  فراهم نموده اما هر روزه هزینه اش بالاتر رود ، منابع خام محدودند لذا به تمهیدی لشکر کشی کنند. بی تحرکی ماشینی افزایش سرطان ، ناراحتیهای قلبی و سیر صعودی بیماریهای خودایمنی برای امروزی و آیندگان به ارمغان آورده و لاجرم روزی در مردابش غرق شوند، اما باز هم به لطف او هر روزه با ندای آسمانی از میان گلدسته ها، ناقوسها و موجهای نامریی طبیعت ، روخانه ها و سنگها به سویش خوانده شوند ، شاید که روزی واقعاً آدم شوند

 

خداوند مهربان است ،ما ستمکاران بر لباس به ظاهر مدرنیته همه چیز ، همه کس و خودمان به نابودی کشیم ، اما او مهربانترین مهربانان ، با صدای  لطیف پرندگان ، با وفای سگها ، با هوش ماورای طبیعه گربه سانان ، با سختکوش حیوانات اهلی با . ، به ما درس قناعت ، شکر و سپاس می آموزد ، به امید آنکه روزی در پیشگاهش قبول شویم. خداوند به راستی مهربان است.

/ 1 نظر / 13 بازدید
داریوش

از شمیران گفتی و دلمو کردی کباب . من خودم بچه شمرونم داداش.