به مناسبت روز خلیج همیشه فارس

آبراهه ای در جنوب مام میهن ، ایران عزیز و سرافراز مزین به شاخاب ( خلیج ) همیشه فارس.

فارس نه از آن جهت که حق هموطنی را نادیده بگیریم. فارس از نه آن جهت که منکر حق هم میهن امان از اصل 15 ام شویم.

بلکه این نام نشان از حاکمیت نیاکان ما از زمان هخامنشیان تا امروز بر بیشتر سواحل این دریا است.

هخامنشیان را به امپراتوری پارس می شمردند و لذا این نام از آن زمان تا امروز بر لبان و اذهان انسانهای با وجدان و دنباله رو حقیقت جاری بوده است.

لذا هرگونه هجمه به این نام با هر بهانه و یا توجیهی !!نه تنها همراهی با جریانات ضد ایرانی و  جنایت علیه امنیت ملی است که خیانت در حق همه شهدایی است که از زمان باستان تا امروز از وجب به وجب ایرانی اسلامی از جمله این آبراهه مهم و استراتژیک با شرافت و دلاوری محافظت نمودند.

خیانت به رادمردی امامقلی ها ، میرمهناها ، رئیسعلی دلاوری ها ، غلامعلی بایندرها و لاله هایی 8 سال دفاع مقدس است که بسیاری پیش از غنچه نمودن به کینه بعثی و همراهانش پرپر شدند.

به احترام این آبراهه مهم و یادگار پرغرور نیاکانمان یک دقیقه سکوت نموده و از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که نعمت دوست داشتن میهن و ارزشهای دینی را به همه اعطاء نماید.

به احترام این دروازه هند به غرب یک دقیقه سکوت نموده و از ایزدمنان با تمام وجود بخواهیم که ظرفیت همه ما را فزونی بخشد که ان شاءالله در اول ماه رجب به مدد الطاف یزدانی هم هویت قومی امان را در چارچوب ملی و با حفظ ارزشهای اسلامی امان حفظ کنیم و هم کاری نکنیم که آیندگان از بردن نام ما تبری جویند.

/ 0 نظر / 16 بازدید