تبلیغات کاری

تدریس زبان

از ابتدا الی تافل وزارت تربیت مدرس و وزارت بهداشت

ترجمه

متون تخصیی پزشکی و علوم پایه پزشکی

تدریس

اصول روش و تحقیق و راه اندازی پرو‍ژه

مشاوره تحصیلی

 برای انتقال دانشجویان خارج به داخل و بلعکس

مشاوره تخصصی

برای پایان نامه های پزشکی و علوم پایه پزشکی

با من تماس بگیرید 09127373831

آریو شاهین جعفری

 

/ 0 نظر / 12 بازدید