رسید نوبت چهارشنبه آخر سال و خنده بر بهار

رسید نوبت چهارشنبه آخر سال و خنده بر بهار

بیا جام رفاقت به هم زنیم و نارفیقی را براندازیم

قرنها عشق بوده حاکم بر این کهن سرزمین

ترمه چند رنگ ایرانی پیش دوستان و یاران بیاندازیم

/ 0 نظر / 51 بازدید