پان گرایی درمان هیچ دردی نیست

مدتی است که سخت درگیر درس ، کار و پایان نامه و ... هستم طوری که فرصتی برای نوشتن دل نوشته ای در این کلبه درویشی ندارم. اما هرگز از یادم نرفته به قدر دانش ناچیزی که به فضل خداوند تبارک و تعالی کسب کردم ، مسئولیت و وظیفه ای هم دارم.خوب به گردش روزگار نوبت به دولت تدبیر و امید رسیده و بنده هم مانند هر ایرانی دیگر منتظرم که اتحاد نخبگان ، دلسوزان ایران اسلامی به نتیجه ای مطلوب برسد .

هزاران شکر که جامه بد دوخت پان ترکیسم با وجود تلاش بیگانگان بر تن شریف آذربایجانی های غیور ما نرفت. از فرزندان با شرف بابک ،زینب پاشا، ستارخان و باقر خان  هم غیر از این انتظار نمی رفت. اما آنکه از بودن ایرانیان با هم شب و روز در عذاب است این بار پس از سیلی خوردن از ترکان فهیم ایرانی به دنبال این است که برای لباس شیطانی اش مشتری های دیگر بجوید.

ایرانمان پهناور و به اندازه زیباییها ، چند فصل و گوناگونی فرهنگ و گویشهایش دارای مشکلات بسیاری هم هست. متاسفانه در خیلی موارد یا اسیر سؤمدیریت و کم لطفی هستیم و یا بی توجهی. وجب به وجب این خاک پر گهر شایسته توجه و دقت نظر است و بایستی در حد توان برای آبادانی آن کوشید.

جوانی طبیعت و مساله اشتغال هم مزید علت است و فرصتهایی هم برای دکان داران فریب ، دروغ و جهل فراهم می کند حال آنکه سکه پان ترکیسم و ملیتچی از رونق افتاد به گمان باطل خویش با همان منطق پان ترکیسم سعی دارند ، پان لریسم ، پان گیلکی ، پان مازندی ، پان عربیسم ، پان کردیسم و پان بلوچ ایسم روشن سازند. آنهم با ظاهر دلفریب هویت قومی!!

چقدر مضحک است که جای سیلی ترکان ایران بر صورت نانجیب مقاصد غیر ایرانی قلیلی فریب خورده التیام نیافتاده ، اما هنوز درس عبرت نگرفتند و بیهوده در پی آن هستند که این بار افکار نوادگان پاک نهاد مازیار ،مردآویج دیلمی ، کریم خان زند ، صلاح الدین ایوبی، قبایل نازنین عرب و سفید پوشان دلیر بلوچ را به اسارت بگیرند تا شاید شکست پروژه پان ترکیسم اشان کمرنگ گردد.

اما نه هموطن گم کرده راه و حضرات موج سوار و عقبه اهریمن صفت ایشان که از هر غم و محنت ملت ایران به دنبال آب و نانی برای خود هستید و دنبال پروژه ملل سازی از مردمان  ملت ایران .گیله مرد ایرانی نجیب و محجوبه ، تالشش با وجود دریای دانش و معرفت بی ادعاست  و دل کریم خانی اش ساده و بی ریاء .

 اما به وقتش هوشیار است و دلیر همچون شیر مردان بختیار و آماردان بی باک.

 

 این ملت قرنهاست که با مصائب نو و کهنه در کنار هم بودند و ورای تفاوتهای زیبا و موزاییکی با هم ، همچون گره های پشت نقوش رنگارنگ فرش چنان با هم اتحاد دارند که شما که هیچ ، مکارتر از شما هم حریف با هم بودن ملت ایران نشود.

 

 این ملت خیلی خوب می دانند که مسبب هر وضعیتی نه فقط پایتخت نشینها که همگان هستند و همگان هم بایستی در کنار هم با خردمندی به جلو پیش روند.

 به سیمای کردهای ایران نگاه کن جزء صدق و صفاء مگر چیز دیگری می بینی؟

 

این ملت سرافراز و با تاریخ کهن از نیاکان خویش به خوبی آموخته اند که فرهنگ و زبان و یا عقیده اشان به خوبی در ظرف عمیق فرهنگ ایرانی جا می گیرد و زبان ملی نه فقط زبان یک گروه که ماحصل تلاش جمعی همه ایرانیان است و چه زیباست که این فارسی را گیلکی تر ، مازندی تر ، لری تر ، کردی تر ، ترکی تر و بلوچی تر کنیم. به همان صورتی که بسیاری از زبانها در ایران با فارسی یا همریشه اند که انقدر اخت و رفاقت یافته اند که لفظ جدایی از آنها هم بی منطق و یا با منطق دستوری از اطاق توطئه علیه همه ایرانیان است. آری

دل ایرانی  سفید و بی آلایش است و خالی از  بغض هدایت شونده به هموطن همانند سفید پوشان بلوچ 

  

ملت سرافراز و آزاده ایران خوب می داند آنکس که فی المثل در لباس گیلکی هخامنشیان را جنگ طلب معرفی می کند و شورشهای عادی را استقلال طلبانه معرفی می کند ، آن کسی که سعی می کند در جوان خسته ما رسوخ کند و تبار کاسی را جدا و متنفر از آریا و فریبکارانه  گردن بندی با نشان سواستیکا را در گیلان نادیده می گیرد، دلاوری گیلانی و آماردها را در برابر اسکندر نه از عشق به ایران که خرج طمع جعل تاریخی خویش می کند و

 آن گروهی از سر عداوت با ایران و ایرانی موذیانه پناه دادن گیلانی ها را به شاهزادگان ساسانی و علاقه اشان به شاهنامه را نادیده می گیرد یا گیلک ایرانی نیستند بلکه فقط منافقانه لباس گیلک بر تن کرده اند ، یا حاج احمد کسمایهای دیگری هستند که وسوسه استعمار را به رفاقت به میرزا ترجیح می دهند. اما غافلند که فرزندان راستین میرزا کوچک خان هرگز نخسبند و جنگلیان هنوز زنده اند.

 حال شما برای نمونه در کانون طرفداران داماش دنبال تکرار شیطنتی غیر ورزشی باشید، اما عزیز برار نیت واقعی احسان الله خانها  پیشتر آشکار شده و  لذا تکرارش نه سودی برای شما دارد و نه اثر بر باهوش گیلکان ایران ، این دام بر یار دیگر بیافکن که دیگر مشتری ندارد.

 

  پس ای کسانی که با وجود بارها مات شدن هنوز هم مهره شطرنج بیگانگان ایران ستیز هستید. با بمب گذاری و ریختن خون بیگناهان، تکیه تفرقه آمیز بر اختلافات شیعه و سنی ، قوم گرایی ، فریب چند جوان و جعل و دروغ در محافل معدود خود و وبسایتها به هیچ چیز نخواهید رسید. اهل حاضر به شما ذره ای توجه ندارند و با هر ترور فیزیکی و فرهنگی شما  به فضل خداوند بزرگ ، برخوردی قاطع خواهند نمود و آیندگان از شما تنها به عنوان  مهره بازی پلشتان ضد ایران و ایرانی یاد خواهند کرد. پرودگارا نعمت با هم بودن ایرانی هرگز از ما نگیر و حلاوتش همچون خرمای جنوب ایرانمان هر روز افزون تر نما.

به هر سوی این ملک کهن می روی پر از سرمایه های انسانی است ، کافی است لختی به چهره عربهایش نطری افکنید ، آیینه ای هستند از خونگرمی و تواضع ایرانی .

/ 0 نظر / 49 بازدید