دشمنان کاسپی ایران در سرای کاسپی

"جنوب کاسپین همواره در طول تاریخ به علت غنای اقلیمی و حاصلخیزی زمین به خود متکی و بی نیاز از غیر بوده ، در سرتاسر این خطه پربرکت، زراعت و کشت و کار امکان پذیر و پررونق بوده است وجود موانع طبیعی همچون سلسله جبال سربه فلک کشیده البرز مانعی طبیعی بوده که همچون کمربندی محافظ آن را از مناطق صحرایی فلات مرکزی ایران که اسیر در چنبره مناسبات عشیره ای و ایلیاتی بوده جدا می ساخته و امنیت نسبی برای ساکنان آن به ارمغان می آورده است

اینها ماخوذه از سایتی است به نام سرای کاسپی، که سعی دارد چنین تصویری هولناکی را از طرز تفکر یکی از نجیب ترین و شریف ترین ایرانیان یعنی گیلانی ها و مازندرانی ها را به بقیه مردم ایران زمین القاء نمایند!!.

سبز دیاری که به میهمان نوازی ، ادب و تربیت شهره است و تاریخ ایران زمین جانبازی و دلاوری اش در راه وطن بارها و بارها گواهی و شهادت داده است. مردمی که با وجود همه محرومیتها و بعضی نامهربانی ها هرگز مشکلات خود را به پای دیگران ننوشته و باقی هموطنان خود را با یاوه سخنان مشتی معلوم الحال بی فرهنگ جوک ساز و یا نادان نمی سنجند.

 این را نه فقط به علت اینکه اصالتاً گیلانی هستم عرض می کنم ،که تک تک شماها در برخورد با این مردم شریف و اصیل به همین نتیجه که عرض کرده ام ، قطعاً رسیدید.

لیکن ایرانی های عزیز، عده ای از با هم بودن ما نه تنها خوشحال نیستند که در رنج و عذابند و چه بسا سود مادی و یا آینده اشان و یا قولی که به آن دیگران داده اند در گرو دشمنی و عمیق ترشدن دلخوری های بین ماست.

همان عده ای که در 24 خردادماه سال گذشته سیلی سختی از مردم غیور آذربایجان خورده اند و نشان دادند که تمامی هزینه های پان ترکیسم /صهیونیست ، یخی بود در برابر آفتاب فروزان نوادگان بابک ، ستارخان و باکری .

چرا که اینان قرنهاست که خورشید فروزان  ایران را از اهریمن اجانب دور نگه داشته اند و لذا اسیر توهمات  کشور کوچک شمالی که خود روزی جزئی از ما بوده، نخواهند شد.

اینها همان تعدادی هستند که با همه ترورها و بمب گذاری ها ، نتوانستند در ایران دوستی  فرزندان شجاع یعقوب لیث سیستانی و سفید پوشان سفید قلب بلوچ ذره ای تزلزل ایجاد نمایند. هامون خشک شده ، نیمروز شاهنامه در فقر و مشکلات گرفتار لیکن غیرت مردم این منطقه عظیم تر از هر انبار گندم و دریای و دریاچه ای است.

اینها همان گروهکی هستند که مدتها دشمنی را بین خوزستانی ها تبلیغ کردند اما لر ، عرب  و..... با چنان اتحادی خودنمایی کردند که عربستان جدید الاسم اینها قلعه ای شنی بود در برابر امواج کهن نام خوزستان باستانی و مهر مردم به هم و به ایران عزیز.

از همه سو سرخورده شده اند . یک چشمشان به ادامه تحریم است و چشمی دیگر به تحرکات داعش و مشکلات داخلی ، لذا تعجب نکنید که امروز در جامه فریبنده گیلان دوستی و به اسم سرای کاسپی و کاسپی لند و امثالهم و در لوای بازگویی دوران رضاشاهی سعی می کنند ماموریتی که مارکسیستهای گوش به فرمان شوروی سابق به سرانجام نرساندند ، با چرخشی و غمزه ای به غرب و لابی های منتفع به سرمنزل مقصود خود برسانند.

آری اینها از نسل همانهایی هستند که خون میرزا کوچک خان را در شیشه کردند و بر سینه مردم رشت با خشونت داس و چکش نشاندند و به وقت آمدن رقیب قدرتمند تر، بر سر بریده میرزا شادمانی کردند و شتابان به سمت سردار سپه به جهت دستبوسی رفتند. این گروهکها با هر نام و نشانی چه به هوا خواهی گیلک باشند و یا عرب ، لر ، کرد، بلوچ  و یا ایران دوستی و با هر لوایی چه دفاع از تز مارکسیستی و یا لیبرالیسم غربی تنها و تنها به فکر منافع خویش هستند و بس.

توهینهای سخیف این جریان هم به  مفاخر ملی ،مناطق غیر از خود و تحقیر ایلات و عشیره های فرهیخته ایرانی نه از سر ناآگاهی که به عمد و به جهت ایجاد جو بدبینی بین افراد ملت ایران و عکس العمل توهین آمیز به آن قوم شریفی است که از دوست داشتنش دم می زنند!!!.

چرا که با تصوری خام و سطحی خویش می پندارند که می توانند همانند ویروسهای کشنده آرام آرام  اتحاد ایرانیان را نابود کنند . خنده دار است که نه این افراد توان ویروسی را دارند و نه با ویروس خواندن  زبان فارسی همان قدر مهلک می شوند. البته شاید هم مهلک باشند اما برای آینده خودشان و قضاوت آیندگان!!.

ما ایرانی ها قرنها است که هم را شناخته ایم، نزاعی هم کنیم هم قطعاً شایسته ما نیست با تذکر شیرین و گاه آهنگین عماد قویلدلها مواجه خواهد شد  و کلیت این جریانات نه تنها به هدفشان نخواهند رسید که این بنده حقیر و حتم دارم شماها را به این نکته جلب خواهد نمود ، با هم بودن ایرانیان تا چه حد پر اهمیت و حیاتی است که عده ای برای گسستن آن تا این حد خود را خوار و خفیف می نمایند!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید