آزادی بیان انحصاری نیست

راستش دروغ چرا؟ دوست نداشتم دیگر وارد این نوع بحث و جدلهای بیهوده با رفقای جوانتر و نامجو به هر طریقی، خود شوم. چرا که به این نتیجه رسیدم دنبال حل مشکلی از مملکت و یا شهر و منطقه خویش نیستند.

نسل من با همه خوبی و بدی و فراز و نشیبش نسبت به بزرگترها ولو در جبهه مخالف بردبارتر و مودب تر بود.

امید داشتم در این عصر دهکده جهانی و امکان تریبون یابی برای هر کسی از هر گوشه گیتی و  سرزمینمان ، ادب ، علم و دانش و تجربه از هم کسب کنیم و نه اینکه به علت حلقه زدن معدودی  به دور خود، غره شده و علاوه بر افراط و تندروی و گاهی هم کژ روی، رعایت سن و سال و تجربه از یادشان برود. بگذریم، نصیحت از حد بگذرد ملال می گردد ، فکر کنم در مطالب پیشین به حد کافی با این دوستان به طرق مختلف زینهار دادم.

/ 0 نظر / 16 بازدید